PRICE LIST ราคาก่อสร้างบ้าน


  รหัสแบบ ฟังก์ชั่นใช้สอย พื้นที่ สเปค ราคาก่อสร้าง ราคาก่อสร้าง
    ห้องนอน/ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย SPECIFICATION ราคา/ตร.ม. 1 สค..-25 ธค.65

  แบบบ้านชั้นเดียว
FF-H1-17101.09 2ห้องนอน 2ห้องน้ำ 171 SPEC M. ON WEB FIFLOOR. + ฟรี เสาเข็มเจาะ 23937.5 4,093,313
FF-H1-17301.09 3ห้องนอน 1ห้องน้ำ 173 SPEC M. ON WEB FIFLOOR. + ฟรี เสาเข็มเจาะ 23937.5 4,141,188
FF-H1-18001.09 3ห้องนอน 2ห้องน้ำ 180 SPEC M. ON WEB FIFLOOR. + ฟรี เสาเข็มเจาะ 23937.5 4,308,750
FF-H1-18201.09 2ห้องนอน 2ห้องน้ำ 182 SPEC M. ON WEB FIFLOOR. + ฟรี เสาเข็มเจาะ 23937.5 4,356,625
  แบบบ้านสองชั้น
FF-H2-18701.09 4ห้องนอน 2ห้องน้ำ 187 SPEC M. ON WEB FIFLOOR. + ฟรี เสาเข็มเจาะ 23614.22 4,415,860
FF-H2-20701.09 4ห้องนอน 2ห้องน้ำ 207 SPEC M. ON WEB FIFLOOR. + ฟรี เสาเข็มเจาะ 23382.61 4,840,200
FF-H2-21301.09 4ห้องนอน 2ห้องน้ำ 213 SPEC M. ON WEB FIFLOOR. + ฟรี เสาเข็มเจาะ 23208.73 4,943,460
FF-H2-21401.09 4ห้องนอน 2ห้องน้ำ 214 SPEC M. ON WEB FIFLOOR. + ฟรี เสาเข็มเจาะ 23053.08 4,933,360
FF-H2-22101.09 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ 221 SPEC M. ON WEB FIFLOOR. + ฟรี เสาเข็มเจาะ 22874.48 5,055,260
FF-H2-22401.09 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ 224 SPEC M. ON WEB FIFLOOR. + ฟรี เสาเข็มเจาะ 22710.36 5,087,120
FF-H2-23101.09 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ 231 SPEC M. ON WEB FIFLOOR. + ฟรี เสาเข็มเจาะ 22531.17 5,204,700
FF-H2-23801.09 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ 238 SPEC M. ON WEB FIFLOOR. + ฟรี เสาเข็มเจาะ 22351.93 5,319,760
FF-H2-24101.09 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ 241 SPEC M. ON WEB FIFLOOR. + ฟรี เสาเข็มเจาะ 22186.47 5,346,940
FF-H2-24201.09 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ 242 SPEC M. ON WEB FIFLOOR. + ฟรี เสาเข็มเจาะ 22027.77 5,330,720
FF-H2-26101.09 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ 261 SPEC M. ON WEB FIFLOOR. + ฟรี เสาเข็มเจาะ 21807.59 5,691,780
FF-H2-26401.09 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ 264 SPEC M. ON WEB FIFLOOR. + ฟรี เสาเข็มเจาะ 21640.91 5,713,200
FF-H2-28601.09 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ 286 SPEC M. ON WEB FIFLOOR. + ฟรี เสาเข็มเจาะ 21417.20 6,125,320
FF-H2-30402.09 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ 304 SPEC M. ON WEB FIFLOOR. + ฟรี เสาเข็มเจาะ 21049.47 6,399,040
FF-H2-30401.09 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ 304 SPEC M. ON WEB FIFLOOR. + ฟรี เสาเข็มเจาะ 21209.74 6,447,760
FF-H2-30501.09 5ห้องนอน 6ห้องน้ำ 305 SPEC M. ON WEB FIFLOOR. + ฟรี เสาเข็มเจาะ 20886.56 6,370,400
FF-H2-30601.09 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ 306 SPEC M. ON WEB FIFLOOR. + ฟรี เสาเข็มเจาะ 20723.53 6,341,400
FF-H2-34101.09 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ 341 SPEC M. ON WEB FIFLOOR. + ฟรี เสาเข็มเจาะ 20476.60 6,982,520
FF-H2-34801.09 5ห้องนอน 3ห้องน้ำ 348 SPEC M. ON WEB FIFLOOR. + ฟรี เสาเข็มเจาะ 20298.62 7,063,920
FF-H2-34901.09 4ห้องนอน 5ห้องน้ำ 349 SPEC M. ON WEB FIFLOOR. + ฟรี เสาเข็มเจาะ 20133.64 7,026,640

ราคาก่อสร้าง อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นบริษัท โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สามารถเช็คราคาที่ fixfloor.net โทร. 02-509-2324
HOME | CONCEPT | PRICE LIST | PLAN LIST | SPEC LIST | SPEC | SERVICE | CONTACT Us | ABOUT Us