PLAN LIST สเปคบ้าน FIXFLOOR

แบบบ้านสองชั้น

FF-H2-34901.09
4ห้องนอน 5ห้องน้ำ รถ 2 คัน 349ตร.ม | ที่ดิน 73 ตร.ว 16.30x18.00 เมตร

รหัสแบบ FF-H2-34901.09
• แบบบ้าน Modern FIXFLOOR
• แบบบ้านสองชั้น 349 ตร.ม
• 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
• ห้องนั่งเล่น ห้องครัว พื้นที่รับประทารอาหาร
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 73 ตร.ว
• กว้าง 16.30x18.00 เมตร
--------------------------------
https://www.fixfloor.net/modern-style-000014
--------------------------------
ปรึกษาสร้างบ้าน นัดดูที่ดิน
เยี่ยมชมผลงานบ้านระหว่างสร้าง
ติดต่อ สถาปนิกสร 094-295-1451 LinelD : zornreddevil
=============================
โดย IDEA I CAN Co.Ltd. บริษัทรับสร้างบ้าน T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านทรงกล่อง
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect #บริษัทรับสร้างบ้าน
#รับสร้างบ้าน #รับสร้างอาคาร #fixfloor #modernstyle #modern


FF-H2-34801.09
5ห้องนอน 3ห้องน้ำ รถ 2 คัน 348ตร.ม | ที่ดิน 73 ตร.ว 16.30x18.00 เมตร

รหัสแบบ FF-H2-34801.09
• แบบบ้าน Modern FIXFLOOR
• แบบบ้านสองชั้น 348 ตร.ม
• 5 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
• ห้องนั่งเล่น ห้องครัว พื้นที่รับประทารอาหาร
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 73 ตร.ว
• กว้าง 16.30x18.00 เมตร
--------------------------------
https://www.fixfloor.net/modern-style-000013
--------------------------------
ปรึกษาสร้างบ้าน นัดดูที่ดิน
เยี่ยมชมผลงานบ้านระหว่างสร้าง
ติดต่อ สถาปนิกสร 094-295-1451 LinelD : zornreddevil
=============================
โดย IDEA I CAN Co.Ltd. บริษัทรับสร้างบ้าน T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านทรงกล่อง
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect #บริษัทรับสร้างบ้าน
#รับสร้างบ้าน #รับสร้างอาคาร #fixfloor #modernstyle #modern


FF-H2-34101.09
4ห้องนอน 4ห้องน้ำ รถ 2 คัน 341ตร.ม | ที่ดิน 74 ตร.ว 16.25x18.25 เมตร

รหัสแบบ FF-H2-34101.09
• แบบบ้าน Modern FIXFLOOR
• แบบบ้านสองชั้น 341 ตร.ม
• 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
• ห้องนั่งเล่น ห้องครัว พื้นที่รับประทารอาหาร
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 74 ตร.ว
• กว้าง 16.25x18.25 เมตร
--------------------------------
https://www.fixfloor.net/modern-style-000024
--------------------------------
ปรึกษาสร้างบ้าน นัดดูที่ดิน
เยี่ยมชมผลงานบ้านระหว่างสร้าง
ติดต่อ สถาปนิกสร 094-295-1451 LinelD : zornreddevil
=============================
โดย IDEA I CAN Co.Ltd. บริษัทรับสร้างบ้าน T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านทรงกล่อง
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect #บริษัทรับสร้างบ้าน
#รับสร้างบ้าน #รับสร้างอาคาร #fixfloor #modernstyle #modern


FF-H2-30601.09
4ห้องนอน 4ห้องน้ำ รถ 2 คัน 306ตร.ม | ที่ดิน 73 ตร.ว 16.13x18.00 เมตร

รหัสแบบ FF-H2-30601.09
• แบบบ้าน Modern FIXFLOOR
• แบบบ้านสองชั้น 306 ตร.ม
• 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
• ห้องนั่งเล่น ห้องครัว พื้นที่รับประทารอาหาร
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 73 ตร.ว
• กว้าง 16.13x18.00 เมตร
--------------------------------
https://www.fixfloor.net/modern-style-000023
--------------------------------
ปรึกษาสร้างบ้าน นัดดูที่ดิน
เยี่ยมชมผลงานบ้านระหว่างสร้าง
ติดต่อ สถาปนิกสร 094-295-1451 LinelD : zornreddevil
=============================
โดย IDEA I CAN Co.Ltd. บริษัทรับสร้างบ้าน T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านทรงกล่อง
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect #บริษัทรับสร้างบ้าน
#รับสร้างบ้าน #รับสร้างอาคาร #fixfloor #modernstyle #modern


FF-H2-30501.09
5ห้องนอน 6ห้องน้ำ รถ 2 คัน 305ตร.ม | ที่ดิน 73 ตร.ว 16.26x18.00 เมตร

รหัสแบบ FF-H2-30501.09
• แบบบ้าน Modern FIXFLOOR
• แบบบ้านสองชั้น 305 ตร.ม
• 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ
• ห้องนั่งเล่น ห้องครัว พื้นที่รับประทารอาหาร
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 73 ตร.ว
• กว้าง 16.26x18.00 เมตร
--------------------------------
https://www.fixfloor.net/modern-style-000022
--------------------------------
ปรึกษาสร้างบ้าน นัดดูที่ดิน
เยี่ยมชมผลงานบ้านระหว่างสร้าง
ติดต่อ สถาปนิกสร 094-295-1451 LinelD : zornreddevil
=============================
โดย IDEA I CAN Co.Ltd. บริษัทรับสร้างบ้าน T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านทรงกล่อง
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect #บริษัทรับสร้างบ้าน
#รับสร้างบ้าน #รับสร้างอาคาร #fixfloor #modernstyle #modern


FF-H2-30402.09
4ห้องนอน 4ห้องน้ำ รถ 2 คัน 304ตร.ม | ที่ดิน 73 ตร.ว 16.25x18.00 เมตร

รหัสแบบ FF-H2-30402.09
• แบบบ้าน Modern FIXFLOOR
• แบบบ้านสองชั้น 304 ตร.ม
• 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
• ห้องนั่งเล่น ห้องครัว พื้นที่รับประทารอาหาร
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 73 ตร.ว
• กว้าง 16.25x18.00 เมตร
--------------------------------
https://www.fixfloor.net/modern-style-000021
--------------------------------
ปรึกษาสร้างบ้าน นัดดูที่ดิน
เยี่ยมชมผลงานบ้านระหว่างสร้าง
ติดต่อ สถาปนิกสร 094-295-1451 LinelD : zornreddevil
=============================
โดย IDEA I CAN Co.Ltd. บริษัทรับสร้างบ้าน T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านทรงกล่อง
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect #บริษัทรับสร้างบ้าน
#รับสร้างบ้าน #รับสร้างอาคาร #fixfloor #modernstyle #modern


FF-H2-30401.09
4ห้องนอน 4ห้องน้ำ รถ 2 คัน 304ตร.ม | ที่ดิน 73 ตร.ว 16.25x18.00 เมตร

รหัสแบบ FF-H2-30401.09
• แบบบ้าน Modern FIXFLOOR
• แบบบ้านสองชั้น 304 ตร.ม
• 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
• ห้องนั่งเล่น ห้องครัว พื้นที่รับประทารอาหาร
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 73 ตร.ว
• กว้าง 16.25x18.00 เมตร
--------------------------------
https://www.fixfloor.net/modern-style-000020
--------------------------------
ปรึกษาสร้างบ้าน นัดดูที่ดิน
เยี่ยมชมผลงานบ้านระหว่างสร้าง
ติดต่อ สถาปนิกสร 094-295-1451 LinelD : zornreddevil
=============================
โดย IDEA I CAN Co.Ltd. บริษัทรับสร้างบ้าน T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านทรงกล่อง
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect #บริษัทรับสร้างบ้าน
#รับสร้างบ้าน #รับสร้างอาคาร #fixfloor #modernstyle #modern


FF-H2-28601.09
4ห้องนอน 3ห้องน้ำ รถ 2 คัน 286ตร.ม | ที่ดิน 64 ตร.ว 14.30x18.00 เมตร

รหัสแบบ FF-H2-28601.09
• แบบบ้าน Modern FIXFLOOR
• แบบบ้านสองชั้น 286 ตร.ม
• 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
• ห้องนั่งเล่น ห้องครัว พื้นที่รับประทารอาหาร
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 64 ตร.ว
• กว้าง 14.30x18.00 เมตร
--------------------------------
https://www.fixfloor.net/modern-style-000012
--------------------------------
ปรึกษาสร้างบ้าน นัดดูที่ดิน
เยี่ยมชมผลงานบ้านระหว่างสร้าง
ติดต่อ สถาปนิกสร 094-295-1451 LinelD : zornreddevil
=============================
โดย IDEA I CAN Co.Ltd. บริษัทรับสร้างบ้าน T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านทรงกล่อง
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect #บริษัทรับสร้างบ้าน
#รับสร้างบ้าน #รับสร้างอาคาร #fixfloor #modernstyle #modern


FF-H2-26401.09
4ห้องนอน 3ห้องน้ำ รถ 2 คัน 264ตร.ม | ที่ดิน 68 ตร.ว 12.40x22.00 เมตร

รหัสแบบ FF-H2-26401.09
• แบบบ้าน Modern FIXFLOOR
• แบบบ้านสองชั้น 264 ตร.ม
• 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
• ห้องนั่งเล่น ห้องครัว พื้นที่รับประทารอาหาร
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 68 ตร.ว
• กว้าง 12.40x22.00 เมตร
--------------------------------
https://www.fixfloor.net/modern-style-000011
--------------------------------
ปรึกษาสร้างบ้าน นัดดูที่ดิน
เยี่ยมชมผลงานบ้านระหว่างสร้าง
ติดต่อ สถาปนิกสร 094-295-1451 LinelD : zornreddevil
=============================
โดย IDEA I CAN Co.Ltd. บริษัทรับสร้างบ้าน T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านทรงกล่อง
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect #บริษัทรับสร้างบ้าน
#รับสร้างบ้าน #รับสร้างอาคาร #fixfloor #modernstyle #modern


FF-H2-26101.09
4ห้องนอน 3ห้องน้ำ รถ 2 คัน 261ตร.ม | ที่ดิน 79 ตร.ว 14.40x22.00 เมตร

รหัสแบบ FF-H2-26101.09
• แบบบ้าน Modern FIXFLOOR
• แบบบ้านสองชั้น 261 ตร.ม
• 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
• ห้องนั่งเล่น ห้องครัว พื้นที่รับประทารอาหาร
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 79 ตร.ว
• กว้าง 14.40x22.00 เมตร
--------------------------------
https://www.fixfloor.net/modern-style-000010
--------------------------------
ปรึกษาสร้างบ้าน นัดดูที่ดิน
เยี่ยมชมผลงานบ้านระหว่างสร้าง
ติดต่อ สถาปนิกสร 094-295-1451 LinelD : zornreddevil
=============================
โดย IDEA I CAN Co.Ltd. บริษัทรับสร้างบ้าน T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านทรงกล่อง
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect #บริษัทรับสร้างบ้าน
#รับสร้างบ้าน #รับสร้างอาคาร #fixfloor #modernstyle #modern


FF-H2-24201.09
4ห้องนอน 3ห้องน้ำ รถ 2 คัน 242ตร.ม | ที่ดิน 54 ตร.ว 12.25x17.75 เมตร

รหัสแบบ FF-H2-24201.09
• แบบบ้าน Modern FIXFLOOR
• แบบบ้านสองชั้น 242 ตร.ม
• 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
• ห้องนั่งเล่น ห้องครัว พื้นที่รับประทารอาหาร
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 54 ตร.ว
• กว้าง 12.25x17.75 เมตร
--------------------------------
https://www.fixfloor.net/modern-style-000019
--------------------------------
ปรึกษาสร้างบ้าน นัดดูที่ดิน
เยี่ยมชมผลงานบ้านระหว่างสร้าง
ติดต่อ สถาปนิกสร 094-295-1451 LinelD : zornreddevil
=============================
โดย IDEA I CAN Co.Ltd. บริษัทรับสร้างบ้าน T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านทรงกล่อง
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect #บริษัทรับสร้างบ้าน
#รับสร้างบ้าน #รับสร้างอาคาร #fixfloor #modernstyle #modern


FF-H2-24101.09
4ห้องนอน 3ห้องน้ำ รถ 2 คัน 241ตร.ม | ที่ดิน 54 ตร.ว 12.25x17.75 เมตร

รหัสแบบ FF-H2-24101.09
• แบบบ้าน Modern FIXFLOOR
• แบบบ้านสองชั้น 241 ตร.ม
• 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
• ห้องนั่งเล่น ห้องครัว พื้นที่รับประทารอาหาร
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 54 ตร.ว
• กว้าง 12.25x17.75 เมตร
--------------------------------
https://www.fixfloor.net/modern-style-000018
--------------------------------
ปรึกษาสร้างบ้าน นัดดูที่ดิน
เยี่ยมชมผลงานบ้านระหว่างสร้าง
ติดต่อ สถาปนิกสร 094-295-1451 LinelD : zornreddevil
=============================
โดย IDEA I CAN Co.Ltd. บริษัทรับสร้างบ้าน T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านทรงกล่อง
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect #บริษัทรับสร้างบ้าน
#รับสร้างบ้าน #รับสร้างอาคาร #fixfloor #modernstyle #modern


FF-H2-23801.09
4ห้องนอน 3ห้องน้ำ รถ 2 คัน 238ตร.ม | ที่ดิน 63 ตร.ว 14.25x17.75 เมตร

รหัสแบบ FF-H2-23801.09
• แบบบ้าน Modern FIXFLOOR
• แบบบ้านสองชั้น 238 ตร.ม
• 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
• ห้องนั่งเล่น ห้องครัว พื้นที่รับประทารอาหาร
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 63 ตร.ว
• กว้าง 14.25x17.75 เมตร
--------------------------------
https://www.fixfloor.net/modern-style-000017
--------------------------------
ปรึกษาสร้างบ้าน นัดดูที่ดิน
เยี่ยมชมผลงานบ้านระหว่างสร้าง
ติดต่อ สถาปนิกสร 094-295-1451 LinelD : zornreddevil
=============================
โดย IDEA I CAN Co.Ltd. บริษัทรับสร้างบ้าน T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านทรงกล่อง
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect #บริษัทรับสร้างบ้าน
#รับสร้างบ้าน #รับสร้างอาคาร #fixfloor #modernstyle #modern


FF-H2-23101.09
4ห้องนอน 3ห้องน้ำ รถ 2 คัน 231ตร.ม | ที่ดิน 54 ตร.ว 12.25x17.60 เมตร

รหัสแบบ FF-H2-23101.09
• แบบบ้าน Modern FIXFLOOR
• แบบบ้านสองชั้น 231 ตร.ม
• 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
• ห้องนั่งเล่น ห้องครัว พื้นที่รับประทารอาหาร
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 54 ตร.ว
• กว้าง 12.25x17.60 เมตร
--------------------------------
https://www.fixfloor.net/modern-style-000016
--------------------------------
ปรึกษาสร้างบ้าน นัดดูที่ดิน
เยี่ยมชมผลงานบ้านระหว่างสร้าง
ติดต่อ สถาปนิกสร 094-295-1451 LinelD : zornreddevil
=============================
โดย IDEA I CAN Co.Ltd. บริษัทรับสร้างบ้าน T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านทรงกล่อง
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect #บริษัทรับสร้างบ้าน
#รับสร้างบ้าน #รับสร้างอาคาร #fixfloor #modernstyle #modern


FF-H2-22401.09
4ห้องนอน 4ห้องน้ำ รถ 2 คัน 224ตร.ม | ที่ดิน 50 ตร.ว 11.25x17.75 เมตร

รหัสแบบ FF-H2-22401.09
• แบบบ้าน Modern FIXFLOOR
• แบบบ้านสองชั้น 224 ตร.ม
• 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
• ห้องนั่งเล่น ห้องครัว พื้นที่รับประทารอาหาร
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 50 ตร.ว
• กว้าง 11.25x17.75 เมตร
--------------------------------
https://www.fixfloor.net/modern-style-000009
--------------------------------
ปรึกษาสร้างบ้าน นัดดูที่ดิน
เยี่ยมชมผลงานบ้านระหว่างสร้าง
ติดต่อ สถาปนิกสร 094-295-1451 LinelD : zornreddevil
=============================
โดย IDEA I CAN Co.Ltd. บริษัทรับสร้างบ้าน T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านทรงกล่อง
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect #บริษัทรับสร้างบ้าน
#รับสร้างบ้าน #รับสร้างอาคาร #fixfloor #modernstyle #modern


FF-H2-22101.09
4ห้องนอน 3ห้องน้ำ รถ 2 คัน 221ตร.ม | ที่ดิน 61 ตร.ว 14.25x17.00 เมตร

รหัสแบบ FF-H2-22101.09
• แบบบ้าน Modern FIXFLOOR
• แบบบ้านสองชั้น 221 ตร.ม
• 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
• ห้องนั่งเล่น ห้องครัว พื้นที่รับประทารอาหาร
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 61 ตร.ว
• กว้าง 14.25x17.00 เมตร
--------------------------------
https://www.fixfloor.net/modern-style-000015
--------------------------------
ปรึกษาสร้างบ้าน นัดดูที่ดิน
เยี่ยมชมผลงานบ้านระหว่างสร้าง
ติดต่อ สถาปนิกสร 094-295-1451 LinelD : zornreddevil
=============================
โดย IDEA I CAN Co.Ltd. บริษัทรับสร้างบ้าน T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านทรงกล่อง
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect #บริษัทรับสร้างบ้าน
#รับสร้างบ้าน #รับสร้างอาคาร #fixfloor #modernstyle #modern


FF-H2-21401.09
4ห้องนอน 2ห้องน้ำ รถ 2 คัน 214ตร.ม | ที่ดิน 50 ตร.ว 11.25x17.75 เมตร

รหัสแบบ FF-H2-21401.09
• แบบบ้าน Modern FIXFLOOR
• แบบบ้านสองชั้น 214 ตร.ม
• 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
• ห้องนั่งเล่น ห้องครัว พื้นที่รับประทารอาหาร
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 50 ตร.ว
• กว้าง 11.25x17.75 เมตร
--------------------------------
https://www.fixfloor.net/modern-style-000008
--------------------------------
ปรึกษาสร้างบ้าน นัดดูที่ดิน
เยี่ยมชมผลงานบ้านระหว่างสร้าง
ติดต่อ สถาปนิกสร 094-295-1451 LinelD : zornreddevil
=============================
โดย IDEA I CAN Co.Ltd. บริษัทรับสร้างบ้าน T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านทรงกล่อง
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect #บริษัทรับสร้างบ้าน
#รับสร้างบ้าน #รับสร้างอาคาร #fixfloor #modernstyle #modern


FF-H2-21301.09
4ห้องนอน 2ห้องน้ำ รถ 2 คัน 213ตร.ม | ที่ดิน 50 ตร.ว 11.25x17.75 เมตร

รหัสแบบ FF-H2-21301.09
• แบบบ้าน Modern FIXFLOOR
• แบบบ้านสองชั้น 213 ตร.ม
• 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
• ห้องนั่งเล่น ห้องครัว พื้นที่รับประทารอาหาร
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 50 ตร.ว
• กว้าง 11.25x17.75 เมตร
--------------------------------
https://www.fixfloor.net/modern-style-000007
--------------------------------
ปรึกษาสร้างบ้าน นัดดูที่ดิน
เยี่ยมชมผลงานบ้านระหว่างสร้าง
ติดต่อ สถาปนิกสร 094-295-1451 LinelD : zornreddevil
=============================
โดย IDEA I CAN Co.Ltd. บริษัทรับสร้างบ้าน T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านทรงกล่อง
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect #บริษัทรับสร้างบ้าน
#รับสร้างบ้าน #รับสร้างอาคาร #fixfloor #modernstyle #modern


FF-H2-20701.09
4ห้องนอน 2ห้องน้ำ รถ 2 คัน 207ตร.ม | ที่ดิน 50 ตร.ว 11.25x17.75 เมตร

รหัสแบบ FF-H2-20701.09
• แบบบ้าน Modern FIXFLOOR
• แบบบ้านสองชั้น 207 ตร.ม
• 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
• ห้องนั่งเล่น ห้องครัว พื้นที่รับประทารอาหาร
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 50 ตร.ว
• กว้าง 11.25x17.75 เมตร
--------------------------------
https://www.fixfloor.net/modern-style-000006
--------------------------------
ปรึกษาสร้างบ้าน นัดดูที่ดิน
เยี่ยมชมผลงานบ้านระหว่างสร้าง
ติดต่อ สถาปนิกสร 094-295-1451 LinelD : zornreddevil
=============================
โดย IDEA I CAN Co.Ltd. บริษัทรับสร้างบ้าน T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านทรงกล่อง
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect #บริษัทรับสร้างบ้าน
#รับสร้างบ้าน #รับสร้างอาคาร #fixfloor #modernstyle #modern


FF-H2-18701.09
4ห้องนอน 2ห้องน้ำ รถ 2 คัน 187ตร.ม | ที่ดิน 45 ตร.ว 10.00x18.00 เมตร

รหัสแบบ FF-H2-18701.09
• แบบบ้าน Modern FIXFLOOR
• แบบบ้านสองชั้น 187 ตร.ม
• 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
• ห้องนั่งเล่น ห้องครัว พื้นที่รับประทารอาหาร
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 45 ตร.ว
• กว้าง 10.00x18.00 เมตร
--------------------------------
https://www.fixfloor.net/modern-style-000005
--------------------------------
ปรึกษาสร้างบ้าน นัดดูที่ดิน
เยี่ยมชมผลงานบ้านระหว่างสร้าง
ติดต่อ สถาปนิกสร 094-295-1451 LinelD : zornreddevil
=============================
โดย IDEA I CAN Co.Ltd. บริษัทรับสร้างบ้าน T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านทรงกล่อง
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect #บริษัทรับสร้างบ้าน
#รับสร้างบ้าน #รับสร้างอาคาร #fixfloor #modernstyle #modern

แบบบ้านชั้นเดียว

FF-H1-18201.09
2ห้องนอน 2ห้องน้ำ รถ 2 คัน 182ตร.ม | ที่ดิน 86 ตร.ว 18.50x18.50 เมตร

รหัสแบบ FF-H1-18201.09
• แบบบ้าน Modern FIXFLOOR
• แบบบ้านชั้นเดียว 182 ตร.ม
• 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
• ห้องนั่งเล่น ห้องครัว พื้นที่รับประทารอาหาร
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 86 ตร.ว
• กว้าง 18.50x18.50 เมตร
--------------------------------
https://www.fixfloor.net/modern-style-000004
--------------------------------
ปรึกษาสร้างบ้าน นัดดูที่ดิน
เยี่ยมชมผลงานบ้านระหว่างสร้าง
ติดต่อ สถาปนิกสร 094-295-1451 LinelD : zornreddevil
=============================
โดย IDEA I CAN Co.Ltd. บริษัทรับสร้างบ้าน T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านทรงกล่อง
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect #บริษัทรับสร้างบ้าน
#รับสร้างบ้าน #รับสร้างอาคาร #fixfloor #modernstyle #modern


FF-H1-18001.09
3ห้องนอน 2ห้องน้ำ รถ 2 คัน 180ตร.ม | ที่ดิน 90 ตร.ว 18.50x19.50 เมตร

รหัสแบบ FF-H1-18001.09
• แบบบ้าน Modern FIXFLOOR
• แบบบ้านชั้นเดียว 180 ตร.ม
• 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
• ห้องนั่งเล่น ห้องครัว พื้นที่รับประทารอาหาร
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 90 ตร.ว
• กว้าง 18.50x19.50 เมตร
--------------------------------
https://www.fixfloor.net/modern-style-000003
--------------------------------
ปรึกษาสร้างบ้าน นัดดูที่ดิน
เยี่ยมชมผลงานบ้านระหว่างสร้าง
ติดต่อ สถาปนิกสร 094-295-1451 LinelD : zornreddevil
=============================
โดย IDEA I CAN Co.Ltd. บริษัทรับสร้างบ้าน T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านทรงกล่อง
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect #บริษัทรับสร้างบ้าน
#รับสร้างบ้าน #รับสร้างอาคาร #fixfloor #modernstyle #modern


FF-H1-17301.09
3ห้องนอน 1ห้องน้ำ รถ 2 คัน 173ตร.ม | ที่ดิน 86 ตร.ว 18.50x18.50 เมตร

รหัสแบบ FF-H1-17301.09
• แบบบ้าน Modern FIXFLOOR
• แบบบ้านชั้นเดียว 173 ตร.ม
• 3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
• ห้องนั่งเล่น ห้องครัว พื้นที่รับประทารอาหาร
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 86 ตร.ว
• กว้าง 18.50x18.50 เมตร
--------------------------------
https://www.fixfloor.net/modern-style-000002
--------------------------------
ปรึกษาสร้างบ้าน นัดดูที่ดิน
เยี่ยมชมผลงานบ้านระหว่างสร้าง
ติดต่อ สถาปนิกสร 094-295-1451 LinelD : zornreddevil
=============================
โดย IDEA I CAN Co.Ltd. บริษัทรับสร้างบ้าน T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านทรงกล่อง
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect #บริษัทรับสร้างบ้าน
#รับสร้างบ้าน #รับสร้างอาคาร #fixfloor #modernstyle #modern


FF-H1-17101.09
2ห้องนอน 2ห้องน้ำ รถ 2 คัน 171ตร.ม | ที่ดิน 86 ตร.ว 18.50x18.50 เมตร

รหัสแบบ FF-H1-17101.09
• แบบบ้าน Modern FIXFLOOR
• แบบบ้านชั้นเดียว 171 ตร.ม
• 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
• ห้องนั่งเล่น ห้องครัว พื้นที่รับประทารอาหาร
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 86 ตร.ว
• กว้าง 18.50x18.50 เมตร
--------------------------------
https://www.fixfloor.net/modern-style-000001
--------------------------------
ปรึกษาสร้างบ้าน นัดดูที่ดิน
เยี่ยมชมผลงานบ้านระหว่างสร้าง
ติดต่อ สถาปนิกสร 094-295-1451 LinelD : zornreddevil
=============================
โดย IDEA I CAN Co.Ltd. บริษัทรับสร้างบ้าน T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านทรงกล่อง
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect #บริษัทรับสร้างบ้าน
#รับสร้างบ้าน #รับสร้างอาคาร #fixfloor #modernstyle #modern