ANNIVERSARY 15 YEARS

ANNIVERSARY 15 YEARS. ปีที่ 15 ของบริษัท ไอเดีย ไอแคน จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2543 (วันพ่อ) ธุรกิจบริการด้านออกแบบอาคาร ก่อสร้างอาคาร โดยสถาปนิก กมน สุวรรณรัตน์ ร่วมกับเพื่อนๆทางด้านวิชาชีพวิศวกร ตกแต่งภายใน นักจัดสวน ปี พ.ศ. 2547 ขยางานรับเหมาตกแต่งภายในและก่อสร้างจนครบวงจร จากประสบการณ์และผลงานของทีมงานที่ได้พัฒนาองค์กรมาแบบค่อยๆ โตอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้สร้างรากฐานที่มั่นคงในเชิงวิชาการและการดำเนินงานที่มีทีมงานผ่านการอบรมฝึกฝนทักษะประกบการให้บริการแบบเข้าถึงสถาปนิก วิศวกรตลอดการให้บริการ บริษัทพัฒนาบุคลากรองค์กรแบบแผนสืบทอดวิชากันมาเป็นรุ่น ๆเสมือนสถาบันศึกษาจนเป็นที่ยอมรับความเชี่ยวชาญ รองรับขอบเขตงานครอบคลุมหลากหลายลักษณะงาน มีศักยภาพขยายงานได้ตามทิศทางที่วางไว้ พร้อมในการบริการที่ชัดเจนแน่นอนในปัจจุบัน บริษัท ให้บริการแบบครบวงจร โดยแบ่งส่วนงานที่สัมพันธ์กัน เป็นบริษัทเครือข่าย ดังนี้

บริษัท อาร์คิเทค บีเคเค จำกัด

การบริการด้านการออกแบบอาคาร ออกแบบตกแต่งภายใน ออกแบบภูมิทัศน์ โดยเปิดบริการและประชาสัมพันธ์ ทาง WWW.ARCHITECT-BKK.COM …มีขอบข่ายให้บริการ ทางด้านที่ปรึกษา ออกแบบ และควบคุมงานอาคารทุกประเภท พร้อมนำเสนอแบบบ้านสำเร็จรูปเพื่อจำหน่ายทั่วประเทศ เราเตรียมพร้อมด้านทีมงานออกแบบ-เขียนแบบ ทำงานนำเสนอ จุดประสงค์เพื่อเป็นทางเลือกให้กลุ่มลูกค้า ที่ไม่ต้องการผูกมัดจากการจ้างงานแบบเทินคีย์ สามารถนำแบบไปจัดจ้างแบบการประกวดราคาได้อย่างชัดเจน เราได้เริ่มให้บริการตั้งแต่ต้นปี 2550 เป็นต้นมา สร้างผลงานออกแบบ อาคารพักอาศัยเดี่ยว โครงการจัดสรร สำนักงาน รีสอร์ท โรงงาน อพาร์ทเม้น หอพัก และอื่นๆ รวมกว่า 200 โครงการ

แบบบ้านสำเร็จรูปเพื่อประชาชน

ให้บริการ แบบบ้านราคาย่อมเยา เพื่อประชาชน ท้องถิ่น ทั่วไปที่ขาดแคลนผู้เขียนแบบ ออกแบบบ้าน ปัจจุบันได้ดำเนินงาน เสนอไว้บน WWW.DATABKK.COM..และมีการพัฒนาเพิ่มจำนวนแบบแปลนให้หลากหลายมากขึ้น ด้านการออกแบบและผลิตที่ผ่านมา บริษัทกล้ารับประกันได้ว่า ผลงานของเราเป็นที่พึงพอใจต่อลูกค้า ซึ่งมาจากการที่เราให้บริการจากผู้ทรงคุณวุฒิในแขนงวิชาชีพต่างๆ มีประสบการณ์สูงได้ ตอบโจทย์ความต้องการชัดเจน ผลงานที่ผลิตออกมาเป็นไปตามความต้องการจริง โดยถูกหลักวิชาการและการใช้สอย ทีมงาน ขอยึดมั่นสร้างสรรค์ผลงาน ตามมาตรฐานทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมวิศวกรรม ปฏิบัติตามกฎหมายอาคาร จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างดีที่สุด

เชิญชมผลงานออกแบบ www.architect-bkk.com