แนวความคิดผลิตแบบบ้าน-สร้างบ้าน FIX FLOOR SERIES…

ที่อยู่อาศัย คือพื้นที่เข้าไปอยู่อาศัย กิน นอน นั่ง พักผ่อน ตามอัธยาศัย เก็บเครื่องใช้ เพื่อความปลอดภัยจากธรรมชาติ ของมนุษย์และสัตว์  การออกแบบให้มีประโยชน์และคุ้มค่ากับการลงทุนปลูกสร้างขึ้นมาจึงเป็นหนึ่งในไอเดียหลักที่บริษัท ไอเดีย ไอแคน จำกัด นำเสนอในแบบชุดซีรี่ส์นี้ โดยคุณกมน สุวรรณรัตน์ สถาปนิก ต่อยอดแนวความคิดนี้ ตั้งชื่อแบบบ้าน FIX FLOOR

 1. Concept 1.FIX FLOOR PLAN ห้ามแก้แบบ ประยุกต์แบบ แบบบ้านที่ทำตามความต้องการเจ้าของบ้าน แต่ละแบบ บางแบบบ้านผิดเพี้ยนกันไปแทบจะหาความลงตัวไม่ได้ อันเกิดจากสาเหตุต่างๆที่นำมาอธิบายได้ และไม่น่าอธิบาย  จากสถาปนิกผู้ออกแบบเองก็มี แบบบ้าน fix floor มีเจตนาการคิดค้นจากก้นลึกของสถาปนิก ที่ออกแบบบ้านอย่างชำชองมาแล้วกว่า 20 ปี ให้หลักการได้นำไปสู่การปฏิบัติการก่อสร้างจริง และตอบสนองการใช้สอยที่เป็นพื้นฐานในชีวิตจริงของทุกๆคนแบบภาพรวม ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่ลงตัว ประหยัดแบบสมเหตุสมผล เป็นแบบแปลนที่ดี นำเสนอสิ่งที่ดีไม่ควรแก้ไข และกำหนดให้บริการ แบบห้ามแก้แบบแปลน แบบแปลนนี้จึงกำหนดขนาดพื้นที่ใช้สอยต่างให้เลือกไว้มีจำนวนพอสมควร บริษัท ไอเดีย ไอ แคน จำกัด นำไปวิเคราะห์ลงพื้นที่ หมุนทิศทาง สลับซ้ายขวา แล้วทำการก่อสร้าง
 2. Concept 2. FUNCTION 2 in 1 แบบแปลนภายในบ้านที่ลงตัวด้วยพื้นที่ใช้สอย มีให้เลือกหลากหลายขนาดครอบครัว ระดับการลงทุนที่ต่างกัน ตอบโจทย์สมบูรณ์แบบในครอบครัวขนาดนั้น พื้นที่ใช้สอยเดียวกันใช้ได้หลากหลาย เช่นทางเข้ารถเป็นลานวิ่งเล่น สนามเด็กปั่นจักรยานเล่น โรงรถดัดแปลงเป็น เวิร์คช๊อบ สำนักงานขนาดเล็กหรือขยายห้องในอนาคตมีโครงคานที่รองรับอยู่แล้ว เฉลียงหน้าบ้าน บันไดยาวนั่งเล่นได้โดยมีตู้รองเท้าเก็บเข้าที่
 3. Concept 3. FLIP AND ROTATE แปลนเดียวสามารถ เลือกใช้กับที่ดินได้ถึง 4 ลักษณะ รูปทรงอาคารแบบ 2 หน้า หน้าบ้านมีทางเลือกให้เข้ากับแปลงที่ดิน 2 ลักษณะในแบบเดียวกัน และยังสามารถผลิกกลับด้านได้อีก 2 ลักษณะ(ยกเว้นแบบที่ออกแบบมาเพื่อหน้าแคบ ผลิกกลับได้ 2 ลักษณะ) รูปทรงทั้ง 4 ด้านของบ้าน ออกแบบให้สะดุดตา นำสมัย  ลดการตกแต่งที่ฟุ่มเฟือยโดยไม่ทราบสาเหตุว่าจะทำเพื่ออะไร เพื่อใช้งบสร้างพื้นที่ใช้สอยให้ได้มากสุด และประหยัดกับการดูแลในระยะยาว เพราะบ้านไม่ควรมีภาระที่ต้องซ่อมบำรุงสภาพนอกอาคารมากนัก ส่วนใหญ่เจ้าของบ้านเองก็ไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง

  ตัวอย่าง แบบ FF-H2-21001.09  ใช้กับที่ดินหน้ากว้าง 20.00 เมตร ใช้ด้านนี้เป็นหน้าบ้าน


  ตัวอย่าง แบบ FF-H2-21001.09  ใช้กับที่ดินหน้าแคบ 12.00 เมตร ใช้ด้านนี้เป็นหน้าบ้าน

 4. Concept 4.FAST STRUCTURE  การก่อสร้างให้รวดเร็วและได้มาตรฐานเป็นเรื่องที่เจ้าของบ้านต้องการชัดเจนอยู่แล้ว บ้านแบบหล่อในที่จะเสียเวลาการประกอบการสูงโดยภาระจะตกเป็นค่าใช้จ่ายของเจ้าของบ้าน แบบบ้านนี้ บริษัท ออกแบบในระบบสมมาตร รูปทรงพื้นฐานเรขา การใช้โครงสร้างที่เหมาะกับแบบ precast และผนังมวลเบาสำเร็จรูป ใช้เวลาก่อสร้างเพียงแค่ 6 เดือนเท่านั้นเอง ส่วนขั้นตอนการเตรียมงาน ยื่นขออนุญาตก่อสร้างใช้เวลาเพียง 1 เดือน เท่านั้น
 5. Concept 5.FOUR  HI-TECHNOLOGY  ได้แก่ระบบไฟ น้ำ อากาศ และการสื่อสาร การใช้ระบบอาคารเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวนำต่อเนื่องมีการใช้วัสดุประยุกต์ เคมีต่างๆ เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆที่ปรับเปลี่ยนจนมีผลให้อาคารเก่าๆไม่สามารถรองรับ ติดตั้งได้ อันอาจจะเป็นอุปสรรเรื่องโครงสร้างบ้าง เรื่องสัดส่วนอาคารบ้าง อย่างที่เราเห็นกันทุกที่ เช่นจุดแขวนระบบแอร์ ท่อน้ำทิ้งแอร์ที่ส่งผลเรื่องความสวยงามและลมร้อน  เรื่องชายคายื่นชิดเขตใส่รางน้ำ ท่อยืนอยู่หน้าบ้าน เรื่องโรงรถอับ กลิ่นควันรถเข้าบ้าน  เรื่องแสงไม่เพียงพอต้องใช้ไฟฟ้าแสงสว่างในตอนกลางวัน เรื่องระบบน้ำเสีย น้ำดีหัก หลุดไต้อาคาร เรื่องความร้อนจากฝ้าเพดานที่หลังคาต่ำ และไม่มีช่องระบาย เรื่องเหล่านี้เป็นการปรับปรุงให้หลุดพ้นได้โดยการคิดออกแบบให้รอบคอบจากสถาปนิกได้ทั้งสิ้น แบบบ้าน fix floor นำการประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีมาใช้ อย่างเหมาะสม ได้แก่ ระบบไฟแบบ led ระบบสวิทซ์แบบสัมผัส ระบบท่อประปาแบบท่อประปา PPR ระบบถ่ายเทลมร้อนไต้หลังคา ระบบระบบป้องกันความร้อนบนพื้นดาดฟ้าหลังคา  ระบบผนังภายนอก 2 ชั้นป้องกันความร้อน และติดตั้งระบบการสื่อสารแบบ wifi ครอบคลุมทั้งอาคาร
 6. Concept 6.FORM FOLLOWS SEFTY  แนวทางทรงอาคารไม่มีจุดอับสายตาเสริมเรื่องความปลอดภัย บ้านพักอาศัยส่วนใหญ่จะสร้างใกล้ถนน จุดหลักคือวิตกเรื่องบุคคลภายนอกเข้าอาคารได้ง่าย ลักขโมยทรัพย์สิน จุดที่เป็นระเบียง เฉลียงบ้านควรมีขนาดที่เหมาสมในการดูแลให้หนาแน่น การออกแบบเพื่อใช้แสงธรรมชาตอย่างพียงพอแต่จะไม่หล่อแหลมต่อสายตาภายนอก  และการใช้ช่องแสงเยอะจะตามมาซึ่งค่าใช้จ่ายการใช้ม่าน เหล็กดัด หรืออาจเป็นจุดหลงลืมการปิดล๊อคได้เช่นกัน แบบบ้านนี้เป็นทรงที่หนักแน่นและเรียบง่าย ผนังส่วนใหญ่ 2 ใน 3 เป็นผนังปูนที่มีซอกเพียงแค่กันน้ำฝน การติดตั้งเหล็กดัดแบบเรียบง่ายสำหรับบ้านที่ต้องการทำได้ง่าย
 7. Concept 7.FUETURE อนาคต รองรับการดำรงชีวิตแบบใหม่ ในยุคที่การติดต่อไร้พรมแดน  คนทำงานไม่จำเป็นต้องวิ่งเข้าสำนักงานตอกบัตรกันทุกคน  สามารถทำงาน ออนไลน์ หรืออาชีพพิเศษ บ้านคือสถานที่แรกที่ทำไดครบวงจร หน้าตาอาคารจึงเหมาะเป็นภาพลักษณ์ที่แสดงถึง สำนักงานได้ดี มีจุดติดตั้งป้ายชื่ออาคารให้สวยงามได้  รองรับการจอดรถ 1-2 คันสำหรับผู้มาติดต่อ


  ภาพจำลองการออกแบบสถานที่ เป็น HOME OFFICE หน้าที่ของอาคารแบบเดียวกันที่หลากหลาย

HOME | CONCEPT | PRICE LIST | PLAN LIST | SPEC LIST | SPEC | SERVICE | CONTACT Us | ABOUT Us