รับสร้างบ้าน FIX FLOOR SERIES…

เงื่อนไขการบริการ

บริษัท อาร์คิเทค บีเคเค จำกัด ให้บริการก่อสร้าง
Part A. บริการ การสร้างบ้านบนที่ดินของท่าน

Part A. บริการด้านการ จำหน่ายแบบก่อสร้าง

 1. แบบซี่รีส์ FIX FLOOR โครงสร้างหล่อในที่ (ส่วนแบบที่บริษัทเสนอการก่อสร้างบนเว็บเป็นแบบงาน precast) ซึ่งการก่อสร้างแบบหล่อในที่จะมีราคาค่าก่อสร้างสูงกว่าแบบ precast) การแบบแสดงไว้ในเว็บ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ชำระค่าแบบได้ตามเงื่อนไข ** คลิ๊กเงื่อนไขการชำระเงิน ** แบบหล่อในที่ เป็นแบบโครงสร้างที่ใช้ได้กับ ผู้รับเหมา ช่างทั่วไป แบบที่จำหน่ายไปมีครบชุด ได้แก่แบบ ทางสถาปัตย์ แบบโครงสร้าง แบบขยาย แบบไฟฟ้า แบบสุขาภิบาล แบบทาสีอาคาร รายละเอียดวัสดุครบชุด

Part B. บริการการสร้างบ้านบนที่ดิน

ด้วยโครงสร้างแบบ precast เป็นการผลิตโครงสร้างสำเร็จรูปนำไปประกอบในหน่วยงานก่อสร้าง ได้อย่างประหยัดและรวดเร็ว มีขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้

 1. พิจารณาเรื่องสถานที่ก่อสร้าง โดยส่งแผนที่ หน้าโฉนดที่ดิน ภาพถ่ายสถานที่ก่อสร้าง ส่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพิจารณา
 2. บริษัท ทำเอกสารเสนอ ราคาค่าก่อสร้างและค่าดำเนินการอื่นๆให้ทราบอย่างละเอียด พร้อมแนะนำการบริการเพิ่มเติม ***กรณีเจ้าของบ้านต้องการ ใช้สินเชื่อธนาคารในการก่อสร้าง บริษัท แนะนำให้ท่านเจ้าของบ้านนำใบเสนอราคา แบบแปลนขาย และเอกสารการเงินของท่านไปยื่นขอ FREE APPROVE เพื่อเช็คเครดิตวงเงินของท่านก่อนในขั้นต้น หากผ่านจึงเข้าสู่กระบวนการ
 3. กรณี สรุปตกลงทำการก่อสร้าง มัดจำการจ้างงานก่อสร้าง 3% *** คลิกดูสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร *** ของยอดรวมในเอกสารเสนอราคาที่ตกลงกัน
 4. จัดทำแบบลงที่ดินก่อสร้างจริง พร้อมยื่นก่อสร้างขออนุญาตต่อไป ระหว่างรอใบอนุญาต ท่านเจ้าของบ้านที่ใช้สินเชื่อธนาคาร สามารถเลือกหาพิจารณา สถาบันสินเชื่อเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์แก่ท่านทั้งทางด้านอัตราดอกเบี้ยและกระบวนการชำระงวด **** เมื่อได้รับใบอนุญาต บริษัท เริ่มการก่อสร้าง บริษัทจัดส่งแผนการกำหนดการต่างๆให้ทราบทันที
 5. เริ่มกระบวนการก่อสร้างอาคาร จัดเตรียมความพร้อมสถานที่การก่อสร้าง หรือมีปัจจัยอื่นเกี่ยวข้องได้แก่
  1. การปรับปรุงสถานที่ก่อสร้างให้พร้อมทำงาน สถานที่ก่อสร้างต้องสะอาด ไม่มีหญ้า หรือสิ่งปกคลุม
  2. ระดับดินถมก่อนการปลูกสร้าง ควรเป็นดินแข็ง ความสูงที่ดินไม่ต่ำกว่าระดับถนนหน้าบ้าน หากต้องการถมเพิ่มเติมก่อนการก่อสร้าง 1-3 เดือน หรือระหว่างก่อสร้างปรึกษาสถาปนิกประสานงานของบริษัทก่อนตัดสินใจ
  3. พื้นที่มีอาคารเดิมที่ต้องการรื้อถอน การรื้อถอนอาคารต้องได้รับใบอนุญาตการรื้อถอน บริษัทบริการการรื้อถอนให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในขั้นตอนการเสนอราคาก่อสร้าง หรือฟรีค่ารื้อถอนขึ้นอยู่กับสภาพอาคาร
  4. พื้นที่บ้านสร้างใหม่ อยู่ในเขตบ้านเดิม บริษัทสามารถทำรั้วชั่วคราวเพื่อการการสร้างได้
  5. พื้นที่ปลูกสร้างบ้านใหม่ ห่างเขตถนน หรือทางสัญจรรถยนต์ มีภาระในการลำเลียงวัสดุ การปรับเส้นทางเป็นภาระของเจ้าของบ้านหรือมีค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นตามเอกสารเสนอราคา
  6. พื้นที่สัญจร ขนส่งวัสดุ ผ่านพื้นที่ส่วนบุคคลที่เป็นภาระของผู้อื่น เช่นนิติบุคคล หรือเพื่อนบ้าน การดำเนินงานค่าใช้จ่ายเจ้าของบ้านเพิ่มเติมตามเอกสารเสนอราคา
  7. พื้นที่ก่อสร้าง สามารถ สร้างที่พักได้อย่างน้อย 1 ห้อง และที่เก็บกองวัสดุได้มิดชิด
  8. ระหว่างก่อสร้าง บริษัท ดำเนินการก่อสร้างและรับชำระค่าก่อสร้างเป็นงวด ตามเอกสารนี้ **คลิ๊ก เอกสารสัญญาและงวดงาน**
  9. เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ บริษัท ส่งมอบบ้าน พร้อมเอกสำคัญต่างๆเอกสารรับประกัน

 

เงื่อนไขสำคัญอื่นๆ

 1. ในแบบ ซี่รี่ส์ FIX FLOOR บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ ในการแก้ไขแบบแปลน แก้ไขวัสดุอาคารทุกชนิด ให้เจ้าของบ้านพิจารณาก่อนตัดสินใจเซ็นสัญญาบริการก่อสร้างของบริษัท หากเจ้าของบ้านมีความประสงค์ปรับเปลี่ยนวัสดุหรือปรับแบบ ทำได้เมื่อมีการตกลงยกเลิกรายการนั้นๆกับบริษัท ทางบริษัทไม่รับบริการติดตั้ง ให้ติดตั้งชิ้นงานนั้นๆหลังส่งมอบบ้าน
 2. รายการที่เจ้าของบ้านสามารถยกเลิก และติดตั้งเองได้แก่ มี 4 ข้อดังนี้
  1. งานพื้น ผนัง กระเบื้อง พื้นไม้ ทุกชนิดยกเว้นขั้นบันได และชานพักบันได
  2. งานติดตั้งหินแกรนิตเคาน์เตอร์ห้องน้ำ และกระจกเงา
  3. งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ***หากยกเลิกงานปูกระเบื้องห้องน้ำ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ไม่สามารถออกบ้านเลขที่ใหม่ได้เนื่องจากระบบสุขาภิบาลที่ยังไม่เรียบร้อย งานดำเนินการขอทะเบียนบ้าน มิเตอร์ไฟฟ้าถาวร มิเตอร์ประปาถาวร บริษัทขอระงับการให้บริการดำเนินให้โดยปริยาย
 3. รายการที่เจ้าของบ้านสามารถเลือกได้ ตามแคทตาล๊อคของบริษัท
  1. งานทาสีภายใน
HOME | CONCEPT | PRICE LIST | PLAN LIST | SPEC LIST | SPEC | SERVICE | CONTACT Us | ABOUT Us