สเปคแบบบ้าน แบบบ้าน FIX FLOOR

ข้อมูล

รายงายวัสดุ ห้องน้ำ Master Bedroom ในกรณีแบบแปลนระบุ

ใช้ผลิตภัณฑ์ COTTO สีขาว / สีมาตรฐาน

No.
Description
Unit Price
1 อ่างอาบน้ำและอุปกรณ์ เลือกภายหลัง 25,000
2 อ่างล้างหน้า COTTO CT1001[HM] 1,370
3 ก๊อกอ่างล้างหน้า COTTO CT1001[HM] 1,370
4 สะดืออ่างล้างหน้า COTTO CT673[HM] 255
5 สายน้ำดีถัก COTTO Z413#CR[HM] 255
6 ท่อน้ำทิ้ง COTTO CT685[HM] 1,150
7 ชักโครก COTTO C1002 10,200
8 วาล์วลอยแบบก๊อกผสม COTTO CT335A 2,360
9 ฝักบัวสายอ่อน COTTO Z60[HM] 1,990
10 สายฉีดชำระ COTTO CT992[HM] 485
11 วาล์วเปิด-ปิด COTTO CT198[HM] 390
12 ที่ใส่สบู่ COTTO CT0015[HM] 735
13 ที่ใส่กระดาษชำระ COTTO CT0016[HM] 875
14 กระจกเงา COTTO MC 123 2,470
15 ราวแขวนผ้า COTTO CT0053[HM] 1,250
16 เคาน์เตอร์ห้องน้ำ ตามแบบ 0
รวมค่าใช้จ่าย 50,155


รายงายวัสดุ ห้องน้ำ Master Bedroom ในกรณีแบบแปลนระบุ

ใช้ผลิตภัณฑ์ COTTO สีขาว / สีมาตรฐาน

No.
Description
Unit Price
1 อ่างล้างหน้าแบบแขวน COTTO C0237/C420 2,150
2 ก๊อกอ่างล้างหน้า COTTO CT160C10[HM] 890
3 สะดืออ่างล้างหน้า COTTO CT673[HM] 255
4 สายน้ำดีถัก COTTO Z413#CR[HM] 255
5 ท่อน้ำทิ้ง COTTO CT685[HM] 1,150
6 ชักโครก COTTO C1390 4,860
7 วาล์วลอย COTTO CT126C10[HM] 485
8 สายฉีดชำระ COTTO CT992[HM] 485
9 ฝักบัวสายอ่อน COTTO CT192C10S17[HM] 1,480
10 วาล์วเปิด-ปิด COTTO CT198[HM] 390
11 ก๊อกน้ำเตี้ย COTTO 180
12 ที่ใส่สบู่ COTTO 834 250
13 ที่ใส่กระดาษชำระ COTTO 836 300
14 กระจกเงา COTTO MC 319 1,260
15 ราวแขวนผ้า COTTO 520
รวมค่าใช้จ่าย 14,910


รายงายวัสดุ ห้องน้ำ Master Bedroom ในกรณีแบบแปลนระบุ

ใช้ผลิตภัณฑ์ COTTO สีขาว / สีมาตรฐาน

No.
Description
Unit Price
1 ชักโครก รุ่น C1401 พร้อมอุปกรณ์,วาล์วลอยโคเมี่ยม รุ่น CT-190 CB 0
2 อ่างล้างหน้า(ชนิดแขวน) รุ่น C014 0
3 สายฉีดชำระ รุ่น CT-667 NK # CR พร้อมวาล์วลอยโคเมี่ยม CT-190 CB 0
4 ฝักบัวสายอ่อน รุ่น CT-371 CB S17 0
5 กระจกเงา รุ่น BOSS BATH K 109 0
6 ที่วางสบู่ รุ่น C 805 0
7 ที่ใส่กระดาษชำระ รุ่น C 819 0
8 ที่วางของ รุ่น C 813 0
9 ราวแขวนผ้า รุ่นC-812 0
10 ก๊อกเตี้ย PM 107 0
11 ตะแกรงดักผงกันกลิ่น CT-640 Z1 ชนิดเหลี่ยม 2" 0
รวมค่าใช้จ่าย 0


HOME | CONCEPT | PRICE LIST | PLAN LIST | SPEC LIST | SPEC | SERVICE | CONTACT Us | ABOUT Us